#Cafe_With_Her 馃尮 HO脌NG NG峄孋 DI峄哖

271589417_317978840263920_6203701350678616987_n

Ho脿ng Ng峄峜 Di峄噋 l脿 m峄檛 trong hai nh脿 s谩ng l岷璸 c峄 Love At First Shine – blog, k锚nh youtube chia s岷 nh峄痭g kinh nghi峄噈, ki岷縩 th峄ヽ v脿 c岷 h峄﹏g l脿m 膽岷筽. Ch峄 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 b岷 tr岷 y锚u th铆ch qua nh峄痭g h瓢峄沶g d岷玭 l脿m 膽岷筽 t峄 tr岷 nghi峄噈 c峄 ch铆nh m矛nh v脿 c谩ch n贸i chuy峄噉 v么 c霉ng th芒n thi峄噉, duy锚n d谩ng.

272171808_317979143597223_1486742940580174076_n

Nh峄痭g chia s岷 c峄 ch峄 kh么ng ch峄 mang 膽岷縩 ki岷縩 th峄ヽ l脿m 膽岷筽 b峄 铆ch m脿 c貌n truy峄乶 c岷 h峄﹏g s峄憂g t峄 tin, h岷h ph煤c 膽岷縩 膽么ng 膽岷 gi峄沬 tr岷

271927859_317979316930539_4163064871540464003_n

271962167_317979270263877_5582240278760730024_n

C霉ng v峄沬 h脿nh tr矛nh tr瓢峄焠g th脿nh c峄 b岷 th芒n, ch峄 kh么ng ng岷 chia s岷 nh峄痭g c芒u chuy峄噉 鈥渞岷 ph峄 n峄 nh瓢 ch峄 膽峄 v峄 ch膬m s贸c con c谩i, ch膬m lo gia 膽矛nh v脿 s峄 th岷璽 sau sinh,…v峄沬 mong mu峄憂 m峄梚 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 膽峄乽 c贸 th峄 h岷h ph煤c h啤n, s峄憂g t峄憈 h啤n m峄梚 ng脿y.

272093257_317979223597215_19279375716279908_n

272008083_317979110263893_1356385435985010909_n

271983856_317979343597203_4176385081838470528_n

272196905_317979443597193_9122798020488038145_n

272127382_317979483597189_8250636842560455727_n

272115520_317979506930520_693507257282877861_n

______
/ 鈥淐afe With Her鈥 l脿 chuy锚n m峄 m峄沬 c峄 T峄 s谩ch Qu媒 c么, n啤i chia s岷 v峄 nh峄痭g c么 g谩i, nh峄痭g ng瓢峄漣 ph峄 n峄 hi峄噉 膽岷 v峄沬 nh峄痭g 膽i峄乽 膽岷穋 bi峄噒 t峄 c谩 t铆nh, phong c谩ch, t瓢 duy m峄沬 m岷 hay 膽啤n gi岷 l脿 nh峄痭g c芒u chuy峄噉 膽峄漣 th瓢峄漬g mang c岷 h峄﹏g t铆ch c峄眂. 膼i峄僲 chung 峄 h峄 l脿 truy峄乶 膽i nh峄痭g th么ng 膽i峄噋 媒 ngh末a t峄沬 c峄檔g 膽峄搉g, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph谩i 膽岷筽.
“Cafe With Her” hy v峄峮g s岷 l脿 m峄檛 kh么ng gian m峄沬 cho s瓢蹋 k岷縯 n峄慽, 膽峄搉g c岷, v脿 truy峄乶 c岷 h峄﹏g cho ph谩i n峄 b岷眓g s峄 th岷 hi峄僽 va虁 ch芒n th脿nh.
N岷縰 b岷 c农ng c贸 nh峄痭g 膽i峄乽 th煤 v峄 mong mu峄憂 膽瓢峄 s岷 chia hay nh峄痭g 膽贸ng g贸p v峄 nh芒n v岷璽 v脿 媒 t瓢峄焠g cho chuy锚n m峄, m峄漣 b岷 g峄璱 mail v峄 膽峄媋 ch峄: tusachquyco@gmail.com.
T峄 s谩ch Qu媒 c么 lu么n 膽贸n 膽峄 b岷.
G峄璱 b岷 th岷

Th瓢啤ng hi峄噓 s谩ch Skybooks l脿 膽峄媋 ch峄 tin c岷瓂 cho c谩c t谩c gi岷 tr岷 Vi峄噒 Nam g峄璱 g岷痬 t谩c ph岷﹎ c峄 m矛nh. V峄沬 kh岷﹗ hi峄噓 鈥淭么i tr岷, t么i 膽am m锚鈥, ch煤ng t么i lu么n n峄 l峄眂 膽峄 mang 膽岷縩 cho 膽峄檆 gi岷 nh峄痭g t谩c ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g t峄 c谩c t谩c gi岷 tr岷 n峄昳 b岷璽 c农ng nh瓢 gi煤p 膽峄, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho c谩c c芒y b煤t tr岷 膽瓢峄 膽么ng 膽岷 膽峄檆 gi岷 bi岷縯 膽岷縩. H茫y 膽峄 Skybooks tr峄 th脿nh ng瓢峄漣 膽瓢a 膽峄゛ con tinh th岷 c峄 b岷 膽岷縩 v峄沬 c么ng ch煤ng!

聽Li锚u H脿 Trinh – H峄峚 cu峄檆 膽峄漣 l锚n nh峄痭g v岷 th啤 膼芒y ch岷痗 h岷硁 kh么ng ph岷 l脿 m峄檛 c谩i t锚n xa l岷 v峄沬 nhi峄乽 ng瓢峄漣. Nh瓢ng b岷 c贸 bi岷縯, s峄 duy锚n d谩ng v脿 thu...

Th峄憂g k锚 truy c岷璸

  • S峄 ng瓢峄漣 truy c芒p h么m nay: 142
  • S峄 l瓢峄 truy c岷璸: 425 359
  • T峄昻g s峄 b脿i vi岷縯: 609